NEDERLANDSE VERSIE

WAT IS " FALLSCHIRMJÄGER REGIMENT 2 "


In 1998 werd de vriendenclub " GERMAN VEHICLE AND RE-ENACTMENT GROUP BELGIUM " opgericht door enkele
verzamelaars van oude DUITSE militaire kleding en voertuigen
Hieruit werd eind 2005 onze eerste gevechtsgroep opgericht, namelijk "
FALLSCHIRMJÄGER DEVISION 2 / FALLSCHIRMJÄGER REGIMENT 6 "
Daar er in de wereld van de re-enactment hierdoor verwarring was ontstaan, omdat wij nu 3 verschillende namen droegen, hadden wij besloten om vanaf augustus 2006 onze officiele naam te veranderen in "FALLSCHIRMJÄGER REGIMENT 2".
Deze naamsverandering was echter ook noodzakelijk daar wij ook de vroege jaren van de 2 de oorlog wilden uitbeelden (1939-1942), en dit was niet mogelijk onder de naam FJD2/FJR6, daar deze pas opgericht zijn begin 1943.
Begin 2007 besloten wij ons te verenigen met verschillende andere groeperingen.
Hieruit ontstond de overkoepelende vereniging "FRONTLEVEN 40-45". Deze vereniging bestaat uit verschillende werkgroepen, zowel Duitse als Geallieerde.
" "

Wij hebben éénzelfde doel voor ogen,namelijk : het zoeken en restaureren van deze kleding en voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog .
In tal van musea over de hele wereld , vind men materiaal uit deze periode.In België worden regelmatig ruilbeurzen georganiseerd voor verzamelaars van voertuigen en voorwerpen uit de periode 1939 -1945 .
Dat loopt uiteen van foto's tot complete uniformen,van fietsen tot tanks,van knipmes tot pak.
De leden van "
FALLSCHIRMJÄGER REGIMENT 2 " zijn echter een bijzondere soort verzamelaars .Niet in de minst ,daar het om de DUITSE zijde van de Tweede Wereldoorlog betreft.
Elk voertuig wordt zoveel mogelijk in zijn originele staat gebracht en ons wagenpark telt vele unieke stukken.
Om deze verzamelstukken te vinden aarzelen sommige leden niet om ver buiten onze landsgrenzen,om soms tot schroot herschapen voertuigen op te sporen en aan hun verzameling toe te voegen.
Maar wanneer echte verzamelaars aan iets beginnen dan willen zij dat grondig en correct doen.
Historische militaire voertuigen vinden,aankopen en restaureren is een dure hobby en vergt enorm veel vakmanschap.
Ermee deelnemen aan activiteiten vormt de bekroning van het werk, maar…om zo'n militair voertuig volledig tot zijn recht te laten komen is een complete bemanning in originele DUITSE uniformen onontbeerlijk.Daarvoor de juiste uniformen en uitrusting vinden is geen eenvoudige zaak.
Zo'n voertuig maakte immers deel uit van het DUITSE leger.En de stijl en de waardigheid van dat leger moet gerespecteerd worden ondanks het Politiekemisbruik van de daarmalige machthebbers in Duitsland.
Zo groeide vanzelf een nieuwe en ruimere visie in de vereniging, waardoor de statuten nu als doelstelling voorzien " … Het in stand houden van Historische DUITSE militaire voertuigen uit de periode 1939 - 1945.
De daarbij horende Historische uitrustingsstukken,wapens, kledij en andere voorwerpen, het organiseren van en deelname aan Historische evenementen, activiteiten en herdenkingen die betrekking hebben op de MILITAIRE GESCHIEDENIS van de Tweede Wereldoorlog…."
Om hoger genoemde doelstellingen waar te maken organiseert onze vereniging rondritten langs Historische Slagvelden en monumenten en musea.
Verder nemen wij deel aan Nationale en Internationale meetings waar het DUITSE thema welkom is.
Daar worden dan allerlei thema's uitgebeeld met betrekking tot de DUITSE legers.
De "
FALLSCHIRMJÄGER REGIMENT 2 "stelt daarbij zeer hoge eisen om de perfectie te benaderen.
Storende factoren zoals vlaggen en moderne kleding worden geweerd,( uitgezonderd bij de rondritten waar geen Militaire kleding met Militaire symbolen worden gedragen ! ! !)
Een correcte houding word aan de deelnemers opgelegd,zoals in de gebruikelijke beste PRUISISCHE traditie .
Wanneer de leden bij bepaalde Evenementen (onbruikbaar gemaakte) wapens meedragen, is dit enkel en alleen om de Historische werkelijkheid na te bootsen
Er word daarom,dan ook nooit met deze wapens "gestoeid ", daarop word terdege toezicht gehouden.
Alle activiteiten kaderen in de periode 1939 - 1945,een principe waarvan onze vereniging nooit zal afwijken.
Achter al deze activiteiten zit wel degelijk een bepaalde filosofie.
Eerst wezen duidelijk gesteld dat de"
FALLSCHIRMJÄGER REGIMENT 2 " beslist geen paramilitaire vereniging is. Ook politieke overtuigingen komen
nooit ter sprake in de vereniging.
Daarom weert onze vereniging alle onderwerpen met een te Politiek geladen achtergrond (zoals:-Algemene SS,- SA, -NSDAP, enz ...).
Ook worden alle te opzichtige onderwerpen en kledingsstukken met een Swastika geweerd ( zoals niet Militaire vlaggen en Politieke armbanden)
Enkel de volgende onderdelen van het DUITSE leger worden uitgebeeld : WEHRMACHT , LUFTWAFFE , KRIEGSMARINE.
En in zeer uitzonderlijke gevallen voor films of dokumentaires WAFFEN SS, dus niet voor het re-enactment gedeelte.

---------------
  HOME NEXT PAGE
©Copyright 2006 Fallschirmjäger regiment 2